TLT-Group Oy vastaa seuraavien viiden vuoden ajan Caruna Oy:n Keski-Uudenmaan taajama-alueiden sähkönjakeluverkon kehittämisestä

Lähikaapelihankkeen nimellä toteutettavassa hankkeessa tullaan kehittämään sähkönjakeluverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Ennusteiden mukaan sähkön käyttö lisääntyy tulevina vuosina, energiamurros kiihtyy ja asiakkailla on uusia tarpeita sähköverkolle mm. latauspisteiden muodossa. Samalla taajamien vanhat pienjänniteilmajohtoverkot puretaan ja korvataan uusilla maakaapeliverkoilla.

Töitä tehdään useiden kaupunkien ja kuntien alueella. Teleoperaattoreiden kanssa haetaan yhteisrakentamiskohteita valokuituyhteyksien laajentamiseen, ja samalla kartoitetaan mahdollisuudet rakentaa yhdessä myös alueen katuvaloverkostoa. Uutta maakaapelireittiä rakennetaan yhteensä noin 250 kilometriä, pääosin taajama-alueilla. Vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan noin 280 kilometriä ja purettu materiaali kierrätetään tehokkaasti jatkojalostukseen.

”Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi sähköverkkojen kehittäminen on edellytys sähkönkäytön lisääntymisen, kuten sähköautojen määrän kasvun ja lämmityksen sähköistymisen mahdollistamiseksi. Nyt tehtävät sähköverkon kehitystoimenpiteet tulevat palvelemaan asiakkaiden sähkönkäytön tarpeita pitkälle tulevaisuuteen”, Carunan aluejohtaja Jukka Ihamäki toteaa.

”Lähikaapelihanke on meille erittäin merkittävä asia, monestakin syystä. Haluamme olla etulinjassa, kun tulevaisuuden sähkönjakeluverkkoa suunnitellaan ja rakennetaan. Uskomme, että voimme tuottaa selvää lisäarvoa asiakkaillemme ja verkon loppukäyttäjille. Samalla hankkeen työllistämisvaikutukset yrityksemme henkilökunnalle ja kumppaniverkostolle ovat huomattavat. Lähdemme nöyrästi edistämään sähkönjakeluverkkojen kehitystyötä ja yhteisrakentamisen mahdollisuuksia kaikille osapuolille”, toteaa TLT-Connection Oy:n toimitusjohtaja Keijo Nordström.

Lisätietoja:
TLT-Group Oy, toimitusjohtaja Miika Tuominen, [email protected], puh. 050-5147494
TLT-Connection Oy, toimitusjohtaja Keijo Nordström, [email protected], puh. 044-7247892

TLT-Group Oy

TLT-Group on vuonna 2010 perustettu suomalainen verkonrakentaja. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 68 m€ ja konserni työllistää noin 250 työntekijää. TLT-Group on nykyaikaisten verkkoratkaisujen kokonaistoimittaja, joka hallitsee haastavimmatkin tietoliikenne-, sähköverkko ja kaukolämpöverkkoprojektit sekä ylläpitotoimeksiannot. Yritysryhmän monialainen osaaminen ja yhteistyöverkosto kattaa verkkorakentamisen kaikki vaiheet esisuunnittelusta ylläpitoon.  Lisätietoa www.tltgroup.fi

Caruna Oy

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säänkestävää sähköverkkoa noin 700 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säänkestävä, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja. 

Lisätietoa: www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi

Vastaavia artikkeleita