Infrarakentaminen sekä perustus- ja rakennusurakointi

Verkkojen lisäksi meidät voi tilata rakentamaan muun muassa lämpökattilalaitoksia ja sähköasemarakennuksia perustuksineen. Sähkönsiirtoverkkojen rakentajille voimme tarjota kaikki pylväiden perustustyöt.

Meillä on mittava kokemus maarakentamisen lisäksi betonirakentamisesta.

Omien ammattitaitoisten työntekijöidemme lisäksi toteutamme perustus- ja rakennushankkeita asiantuntevan kumppaniverkostomme kanssa.

Vahva projektiosaamisemme tekee myös perustus- ja rakennusurakoinnista sujuvaa.