Kollaasi, jonka vasemmalla puolella tykkylumen peittämä korkejännitepyloni ja oikealla huoltomies puhdistamassa sähkölinjaa jäästä ja lumesta.

Elenian ja TLT:n Aluekumppanuussopimus sai jatkoa

Elenia Verkko Oyj:n ja TLT-Connection Oy:n välinen sähkönjakeluverkon Aluekumppanuussopimus jatkuu 01/2021 allekirjoitetulla optiosopimuksella 31.1.2024 saakka. Sopimuksen sisällön mukaisesti TLT-Connection Oy vastaa suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapito-, vianhoito- ja palvelutöistä kolmella Elenian pohjoisen Keski-Suomen alueella. Alueet ovat erittäin laajoja ja niiden piiriin kuuluu kokonaan tai osittain yhteensä jopa 16 kuntaa.

Olemme erittäin iloisia, että voimme yhdessä Elenian kanssa jatkaa laadukkaiden ja turvallisien palveluiden toteuttamista sähkönjakeluverkkoon sekä mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen. Sopimus työllistää kaikkiaan useita kymmeniä TLT:n ja yhteistyökumppaneiden työntekijöitä, joten se on merkittävä myös paikallisen työllistämisen näkökulmasta.

Vastaavia artikkeleita