Ajankohtaista

TLT-Group Oy vastaa seuraavien viiden vuoden ajan Caruna Oy:n Keski-Uudenmaan taajama-alueiden sähkönjakeluverkon kehittämisestä

TLT-Group Oy vastaa seuraavien viiden vuoden ajan Caruna Oy:n Keski-Uudenmaan taajama-alueiden sähkönjakeluverkon kehittämisestä

Lähikaapelihankkeen nimellä toteutettavassa hankkeessa tullaan kehittämään sähkönjakeluverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Ennusteiden mukaan sähkön käyttö lisääntyy tulevina vuosina, energiamurros kiihtyy ja asiakkailla on uusia tarpeita sähköverkolle mm. latauspisteiden muodossa. Samalla taajamien vanhat pienjänniteilmajohtoverkot puretaan ja korvataan uusilla maakaapeliverkoilla. Töitä tehdään useiden kaupunkien ja kuntien alueella. Teleoperaattoreiden kanssa haetaan yhteisrakentamiskohteita valokuituyhteyksien laajentamiseen, ja samalla kartoitetaan mahdollisuudet rakentaa…